आ.ब.२०७६।७७को अर्धवार्षिक समिक्षा सम्पन्न

संस्थाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा आ.ब.२०७६।०७७ को अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त समिक्षा कार्यक्रममा संचालक समिति, उप समितिहरु, सल्लाहकार समिति, संस्थापक सदस्यहरु, पूर्व संचालक तथा कर्मचारीहरुको